PTMN       biuro@ptmn.pl       www.ptmn.pl

CZŁONKOWSTWO PTMN

biuro@ptmn.pl
pliki PTMN
https://www.e.ptmn.pl

Deklaracja Członkowska

...§ 12
Członkiem zwyczajnym może być osoba pracująca:

1. w interdyscyplinarnej dziedzinie, jaką jest medycyna nuklearna (np. lekarze, biolodzy, chemicy, fizycy, elektronicy, matematycy oraz pielęgniarki i technicy wymienionych dyscyplin)

2. w innych dziedzinach medycyny korzystających z wyników osiągnięć medycyny nuklearnej...

Statut PTMN

image

Zostań Członkiem PTMN

 • Najważniejsze informacje związane z medycyną nuklearną w Polsce.
 • Możliwość nawiązania współpracy badawczej.
 • Zniżkowe opłaty wpisowe na konferencje i kongresy organizowane i/lub pod patronatem PTMN.

image

Deklaracja PTMN

Deklarację członkowską można pobrać         TUTAJ, wypełnić i wysłać na adres Towarzystwa.
Deklarację można złożyć też online.

image

Składki Członkowskie

Zgodnie z Uchwałą ZG PTMN 5/2011 składki członkowskie za dany rok winny być zapłacone do dnia 31 marca.

Opłatę składki członkowskiej należy przekazać na konto PTMN:

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
ul. Banacha 1A
00-097 Warszawa
PKO BP SA XV O/Warszawa
71 1020 1156 0000 7202 0007 5564
z dopiskiem: "Składka członkowska ,Imię, Nazwisko, za rok......."

Stan składek członkowskich można sprawdzić na platformie ePTMN.Tam również można dokonać płatności online.

Opłać składkę online
image
image

Tabela Składek PTMN

Ważne !!!

Wszelkie problemy ze składkami członkowskimi wyjaśnia Skarbnik PTMN skarbnik@ptmn.pl

Status członkowski

Wykształcenie wyższe

120 PLN/rocznie
 • Członkowie z wykształceniem wyższym II i III stopnia
  (mgr, lek., dr, dr hab., prof.)
Opłać składkę online

Składka od 2025 r

240 PLN/rocznie

zgodnie z decyzją Walnego Zebrania PTMN

Status członkowski

Wykształcenie wyższe i średnie

60 PLN/rocznie
 • Członkowie technicy i pielęgniarki bez względu na stopień wykształcenia

Opłać składkę online

Składka od 2025 r

120 PLN/rocznie

zgodnie z decyzją Walnego Zebrania PTMN

Status członkowski

Wykształcenie wyższe i średnie

60 PLN/rocznie
 • Członkowie inni z wykształceniem średnim i wyższym I stopnia
  (lic)
Opłać składkę online

Składka od 2025 r

120 PLN/rocznie

zgodnie z decyzją Walnego Zebrania PTMN

Członkowie Honorowi

0PLN/rocznie
 • Zgodnie ze Statutem PTMN osoby mające status Członków Honorowych zwolnione są z opłacania składki członkowskiej.

Zaprzyjaźnione Towarzystwa Medyczne