PTMN       biuro@ptmn.pl       www.ptmn.pl

REGULAMINY PTMN

Regulaminy serwisu WWWZapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z serwisu WWW przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej.

image
image

Rekomendacje
i Wytyczne

Przypadki
Medyczne

Wydarzenia
naukowe

Kursy
i Zjazdy naukowe


Regulaminy serwisu WWW

       06.2022         PTMN

Regulamin serwisu

Witamy w serwisie WWW Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej zwanego dalej jako PTMN. Dla wygody użytkowników PTMN zapewnia publiczny dostęp do swojego serwisu WWW , jednakże korzystanie z niego podlega niżej opisanym warunkom. Poprzez dostęp, przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszego serwisu użytkownik akceptuje przedstawione warunki. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu WWW, jako że dalsze korzystanie z niego jest równoznaczne z ich przyjęciem. W przypadku nie wyrażenia na nie zgody, prosimy o nie korzystanie z witryny.

Wydawcą niniejszych stron internetowych, zwanych dalej „serwisem WWW” jest PTMN.

Korzystanie z materiałów zawartych w serwisie WWW. O ile nie ustalono inaczej, użytkownik może przeglądać i pobierać materiały zawarte w serwisie WWW wyłącznie na swój osobisty użytek, w celach informacyjnych i niehandlowych pod warunkiem, że na kopiach tych materiałów zachowane zostaną wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i innych praw własności, które znajdują się w oryginalnych materiałach. Użytkownik nie może dokonywać żadnych modyfikacji materiałów zawartych w tym serwisie, odtwarzać ich lub publicznie przedstawiać, zamieszczać, przekazywać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać w celach publicznych lub handlowych.

Korzystanie z pobieranego oprogramowania. Dowolne oprogramowanie, które może być pobrane z tej witryny, podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej.

Niniejszy serwis WWW zawiera informacje dotyczące rozmaitych stron trzecich. Znajdujące się w serwisie WWW dane i informacje dotyczące innych produktów i informacji niż będące w zakresie działania PTMN są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i oparte na źródłach, które PTMN uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Ze względu na możliwość wystąpienia omyłek i niekompletności, które leżą poza kontrolą PTMN nie odpowiadamy za aktualność i dokładność informacji opublikowanych w serwisie WWW i ewentualne straty lub szkody, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z użytkowania niniejszego serwisu WWW, które są skutkiem niedokładności lub braków w znajdujących się na niej danych i informacjach - ryzyko ponosi sam użytkownik.

Inne nazwy firm i produktów opisanych w niniejszym serwisie WWW są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi stanowiącymi własność ich posiadaczy.

PTMN mając na uwadze wygodę użytkowników, podaje łącza dla innych serwisów internetowych. PTMN nie monitoruje oraz nie sprawuje kontroli nad zawartością tych serwisów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dostępne w nich jakiekolwiek materiały lub komunikację. PTMN nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron internetowych, które są powiązane z serwisem PTMN.

PTMN zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się serwisie WWW. Wszystkie zmiany mają charakter obowiązujący dla użytkownika.

Informacje znajdujące się w tym serwisie WWW mogą zawierać rzeczowe nieścisłości lub błędy drukarskie, mogą być niepełne lub nieaktualne. Informacje mogą ulec zmianie lub zostać zaktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. PTMN może wprowadzić do informacji opisanych w niniejszym serwisie WWW zmiany i/lub udoskonalenia w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia

Zabrania się użytkownikowi ogłaszania lub przesyłania do lub z tego serwisu WWW jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem, zawierających pogróżki, oszczerczych, kłamliwych, obscenicznych, pornograficznych, poufnych lub innych materiałów, które stanowią naruszenie dowolnych przepisów prawnych, w tym między innymi praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy zawodowej lub dowolnych praw stron trzecich.

Ewentualne zamawianie lub pobieranie przez użytkowników serwisu WWW subskrypcji informacji lub dokumentów może się wiązać z udostępnieniem PTMN ich danych osobowych , które pozwalają na identyfikację ich tożsamości. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.). Dane osobowe będą przechowywane na serwerze serwisu WWW z ograniczonym dostępem do niego. Nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą użytkownika serwisu WWW lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

Kontrolę nad zawartością tej witryny sprawuje PTMN. PTMN nie udziela żadnej rękojmi, że materiały zawarte w tym serwisie WWW są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami kraju a dostęp do nich na obszarach, gdzie ich treść jest sprzeczna z prawem, jest zabroniony. Osoby korzystające z tej witryny w innych regionach czynią to ze swojej własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zastosowanie się do odpowiednich lokalnych przepisów prawnych.

Zaktualizowano w czerwcu 2002 roku

       06.2022         PTMN

Polityka Prywatności

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej zwane dalej jako PTMN dziękuje za odwiedzenie naszego serwisu WWW. Wiemy, że wielu odwiedzającym nas osobom nasuwają się pytania dotyczące ochrony prywatności ich relacji z PTMN. Mamy nadzieję, że niniejsza deklaracja zasad ochrony poufności zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli nadal będą mieli Państwo wątpliwości, prosimy skontaktować się z nami na podany w serwisie adres internetowy lub pocztowy.

Ogólnie rzecz ujmując, mogą Państwo odwiedzać serwis WWW PTMN bez informowania nas, kim są i bez ujawniania jakichkolwiek informacji o charakterze osobistym, takich jak nazwisko, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej lub zamieszkania. Nasz serwer internetowy zbiera adresy IP, aby umożliwić nam uzyskanie określonych ogólnych informacji dotyczących korzystania z naszego serwisu WWW. Adres IP to numer, który podczas surfowania przez Państwa w sieci zostaje w sposób automatyczny przypisany do Państwa komputera. Adresów IP nie kojarzymy z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osób. Dlatego podczas odwiedzin na naszej stronie zachowują Państwo anonimowość.

Nasz serwer internetowy zbiera również takie informacje, jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie, przeglądane strony itd.; informacje te nie umożliwiają dotarcia do indywidualnego użytkownika. PTMN wykorzystuje te informacje do analizowania sposobów, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej, oraz szukania metod usprawnienia tego serwisu.

Na niektórych z naszych stron stosowane są pliki „cookies”, które przy ponownych odwiedzinach naszych stron umożliwiają zapewnienie Państwu lepszej obsługi poprzez dostosowanie informacji do określonych potrzeb. Pliki cookies to identyfikatory, które strona internetowa może przesłać do przeglądarki internetowej w celu zachowania ich na Państwa komputerze, co usprawni następną wizytę na naszej stronie. Przy następnych odwiedzinach na naszej stronie zostaną Państwo rozpoznani przez nas jako osoby zarejestrowane. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać powiadomienie o wysyłanym pliku cookie, co umożliwi jego akceptację lub odrzucenie

Niniejszy serwis WWW zawiera łącza do stron należących i zarządzanych przez inne firmy. Strony te mogą również zbierać informacje o charakterze osobistym, które podlegają przepisom o ochronie prywatności, ustalonym przez firmy będące właścicielami tych stron. PTMN nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz metody zapewniania poufności żadnej ze stron internetowych, które do niej nie należą. Przed podaniem informacji o charakterze osobistym prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na tych stronach zasadami ochrony prywatności.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać informacji o PTMN prosimy o poinformowanie nas o tym, a my zastosujemy się do tego życzenia. Informacje przesyłane pocztą internetową dotyczące ofert, które naszym zdaniem mogą stanowić przedmiot Państwa zainteresowania, zawierają również instrukcje, w jaki sposób wycofać się z opcji otrzymywania takich informacji w przyszłości. Informujemy, że z powodu czasu wymaganego na realizację niektórych przesłanych komunikatów i innych powiadomień, przez pewien czas po wysłaniu powiadomienia o rezygnacji mogą Państwo jeszcze otrzymywać informacje.

Dane osobiste osób odwiedzających naszą stronę internetową przechowywane są przez PTMN przez czas nieokreślony; możemy zarządzać tymi informacjami oraz je przetwarzać w sposób bezpośredni lub pośredni w jednej lub więcej bazach danych .Do wykonywania usług z zakresu przechowywania i wykorzystywania danych osobistych, takich jak dostarczanie poczty zwykłej lub elektronicznej, możemy w naszym imieniu zatrudnić inne firmy. Każda taka firma lub strona trzecia musi przestrzegać zasad dotyczących poufności tych informacji oraz nie ma prawa używania ich do celów, które nie zostały objęte naszym upoważnieniem. Dostarczając PTMN informacji o charakterze osobistym, wyrażają Państwo zgodę na ich przechowywanie i korzystanie z nich  dla różnych celów, w tym wyżej opisanych.

PTMN może również udostępnić informacje o charakterze osobistym, jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawnych lub jeżeli firma jest w dobrej wierze przekonana, że ujawnienie tych danych jest konieczne, aby zastosować się do wymogów procesu prawnego (na przykład nakazu sądowego, wezwania sądowego lub innego polecenia sądu), lub jest niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa PTMN bądź interesu społecznego.

PTMN pragnie mieć pewność, że zebrane przez nią informacje są dokładne. O wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej lub innych danych mogą nas Państwo powiadomić, przesyłając komunikat pocztą elektroniczną na adres biuro@ptmn.pl   lub pisemnie na adres Towarzystwa.

PTMN może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszych zasad. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na tej stronie, dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania treści zasad dotyczących ochrony prywatności.

Mamy nadzieję, że powyższa deklaracja dotycząca zasad ochrony prywatności pomoże Państwu w zrozumieniu polityki prowadzonej przez PTMN w zakresie danych o charakterze osobistym i handlowym. W przypadku jakichkolwiek pytań i obaw prosimy skontaktować się z nami.

Zaktualizowano w czerwcu 2022 roku

       06.2022         PTMN

Aktualne zasady traktowania niepożądanych masowych przesyłek email


Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej zwane dalej jako PTMN we nie zezwala na wykorzystywanie swego serwisu WWW do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek email o charakterze masowym. W szczególności zabrania się przesyłania email nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (Od, Do) lub zawierających sfałszowane nagłówki. PTMN nie zezwala się także na przekazywanie listów email , za pomocą systemów komputerowych innego przedsiębiorcy bez jego zgody. PTMN nie zezwala także na przekazywanie takich listów email, w których przy użyciu specjalnych technik ukryto źródło pochodzenia listu.

PTMN zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących serwis WWW przed przesyłaniem za jego pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek email o charakterze masowym.

Względem użytkowników wykorzystujących serwis WWW  niezgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza do dystrybucji przesyłek email o charakterze masowym, niepożądanych przez odbiorców mogą być wyciągnięte konsekwencje prawne.

PTMN może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszych zasad. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na tej stronie, dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania treści zasad dotyczących polityki antyspamowej.

Mamy nadzieję, że powyższa deklaracja dotycząca polityki antyspamowej pomoże Państwu w zrozumieniu polityki prowadzonej przez PTMN w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek pytań i obaw prosimy skontaktować się z nami.

Zaktualizowano w czerwcu 2022 roku

       06.2022         PTMN

Serwis WWW Polskiego Towarzystwo Medycyny Nuklearnej zwanego dalej jako PTMN został przygotowany dla szeregu istniejących i wykorzystywanych przez internautów przeglądarek internetowych ale został zoptymalizowany dla oglądania i używania w IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge.Serwis wykonano w technologii html i zoptymalizowano do oglądania w rozdzielczości 1024 x 768. Serwis należy oglądać w trybie kolorów wyższym od 256 kolorów. Strony internetowe serwisu  PTMN są redagowane na podstawie danych własnych i pracowników towarzystwa oraz informacji uzyskiwanych w sieci WWW. Ewentualne błędy, wszelkie opinie, uwagi i propozycje proszę kierować na adres email: biuro@ptmn.pl. Niniejszym autor strony zapewnia, iż dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były pełne, aktualne i zgodne z rzeczywistością.

Dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję, że przeglądając niniejszy serwis znaleźliście Państwo wszelkie potrzebne materiały i informacje.

Zaktualizowano w czerwcu 2022 roku.

       06.2022         PTMN

Niniejszy serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika
  • oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.
  • wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Użytkownika na podstawie informacji o jego urządzeniu i/lub lokalizacji;
  • personalizacji serwisu poprzez zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika (np. wybór wersji językowej serwisu)
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • zapamiętania i dopasowania rozmiaru czcionki lub wyglądu strony internetowej itp.

Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne (session Cookies): są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wylogowania się, opuszczenia serwisu lub wyłączenia przeglądarki). Pliki na trwałe usuwane są z pamięci urządzenia.

b. Cookies trwałe (persistent Cookies): są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub przez czas określony w parametrach pliku. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.Pliki Cookies, zarówno sesyjne jak i trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.

Mogą one być wyłączone i włączane w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej

Zarządzanie plikami cookie w Google Chrome

Zarządzanie plikami cookie w Mozilla Firefox

Zarządzanie plikami cookie w Safari

Zarządzanie plikami cookie w Operze

W wielu przypadkach stosowanie plików Cookies pomaga w podniesieniu wygody korzystania z serwisu zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.Wyłączenie Cookies może mieć wpływ na to w jaki sposób będzie wyświetlany serwis.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów (podmiotów trzecich) takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych operatorów serwisów.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

       06.2022         PTMN

1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, stowarzyszenie z siedzibą przy ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, NIP 7010332196, REGON 010139693, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000283497 (dalej „Administrator”).

2. Administrator prowadzi serwis internetowy PTMN.PL (dalej „Serwis”).

3. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.

4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@ptmn.pl;

b. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie;

c. pisemnie na adres siedziby Administratora.

5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

a. prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;

b. udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem,

c. przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o aktualnościach (newsletter).

7. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:

a. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

b. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa.

8. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

a. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;

b. Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;

c. Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;

d. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;

e. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;

f. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

9. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.

10. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:

a. okres prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;

b. okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;

c. okres prowadzenia działalności informacyjnej przez Administratora (newsletter);

d. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;

e. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej. Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

11. Użytkownik ma prawo do:

a. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;

b. otrzymania kopii przetwarzanych danych;

c. uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

12. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

13. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c. Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 16 lub 17;

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).

14. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 16 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

15. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

16. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

17. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.

18. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:

a. wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

b. pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punkcie 7.

c. wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Administratora konta Użytkownika w Serwisie i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia.

19. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.Zaprzyjaźnione Towarzystwa Medyczne