PTMN       biuro@ptmn.pl       www.ptmn.pl

ORGANY PTMN

Komisja Rewizyjna i
Sąd Koleżeński PTMN

Prezentujemy członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Komisja Rewizyjna PTMN

Prezentujemy Członków Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Nazwisko Funkcja
        dr n. med. Maria Teresa Płazińska Przewodnicząca
        prof. dr hab. Janusz Braziewicz Członek
        dr n. med. Małgorzata Mojsak Członek
        prof. dr hab. n. med. Anna Płachcińska Członek
        prof. dr hab. n. med. Anna Sowa-Staszczak Członek

Działalność Komisji Rewizyjnej opiera się o Statut PTMN i Regulamin Komisji Rewizyjnej.


Dokumenty PTMN

Sąd Koleżeński PTMN

Prezentujemy Członków Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

Nazwisko Funkcja
        prof. dr hab. n. med. Jacek Kuśmierek Przewodniczący
        dr Adam Bajera Członek
        prof. dr hab. n. med. Maria Gryczyńska Członek
        dr n. med. Krzysztof Łuka Członek
        prof. dr hab. n. med. Janusz Myśliwiec Członek

Działalność Sądu Koleżeńskiego opiera się o Statut PTMN.

Dokumenty PTMN

Polskie Towarzystwo
Medycyny Nuklearnejwww.ptmn.pl