PTMN       biuro@ptmn.pl       www.ptmn.pl

AKTUALNOŚCI SEKCJI PTMN

Z życia Sekcji PTMN

image
  • SEKCJA FIZYKI MEDYCZNEJ
Informacje i aktualności
  • SEKCJA FIZYKI MEDYCZNEJ

Dozymetria w terapii izotopowej

      Opublikowane:08-08-2022 19:25:36

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z dwiema publikacjami dotyczącymi prowadzenia dozymetrii na potrzeby terapii izotopowej:
1. ICRU Report 96, Dosimetry-Guided Radiopharmaceutical Therapy
https://www.icru.org/report/icru-report-96-dosimetry-guided-radiopharmaceutical-therapy/


2. Piwowarska-Bilska H, Kurkowska S, Birkenfeld B. Individualization of Radionuclide Therapies: Challenges and Prospects. Cancers (Basel). 2022 Jul 14;14(14):3418. doi: 10.3390/cancers14143418.
Bilska_cancers_2022.pdf
Tabela skorygowana

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 Dalej >>

image
  • SEKCJA RADIOFARMACJI
Informacje i aktualności
  • SEKCJA RADIOFARMACJI

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy Prawo Atomowe

      Opublikowane:02-01-2017 20:25:42

Szanowni Państwo, w związku z toczącą się dyskusją na temat roli fizyków w zakładach medycyny nuklearnej przedstawiamy Państwu oficjalne stanowiska Sekcji Fizyki Medycznej PTMN oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej.
Biuro PTMN
Załącznik 1 http://www.ptmn.pl/pliki/20161219_komentarz1_nowelizacja_pa.pdf
Załącznik2
http://www.ptmn.pl/pliki/20161219_komentarz1_nowelizacja_pa.pdf

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dalej >>

image
  • SEKCJA TECHNIKÓW I PIELĘGNIAREK
Informacje i aktualności
  • SEKCJA TECHNIKÓW I PIELĘGNIAREK

MZ zatwierdziło program kursu dla pielęgniarek medycyny nuklearnej

      Opublikowane:26-11-2014 16:13:29

Otrzymaliśmy informację, że Minister Zdrowia zatwierdził program kursu specjalistycznego dla pielęgniarek medycyny nuklearnej.

Gratulujemy twórcom tego programu i całej Sekcji Techników i Pielęgniarek!

Program będzie dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (http://www.ckppip.edu.pl) w zakładce Programy kształcenia NOWE. 


<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 Dalej >>