PTMN       biuro@ptmn.pl       www.ptmn.pl

CZASOPISMO PTMN

Nuclear Medicine Review

Na mocy zawartej w dniu 23 lutego 2011 umowy pomiędzy Polskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej a Via Medica Sp. z o.o., doszło do połączenia czasopisma „Nuclear Medicine Review” z wydawanym od 1987 r. czasopismem „Problemy Medycyny Nuklearnej”.

W ten sposób czasopismo „Nuclear Medicine Review” zostało

Oficjalnym Periodykiem PTMN

Czasopismo to wydawane jest w trybie półrocznika. Pierwszy numer ukazał się w czerwcu 2011r.

            Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński
            Zastępca Redaktora: Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mirosław Dziuk
            Zastępca Redaktora: Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska
            Sekretarz Redakcji: Agnieszka Magdalena Krajewska

Gorąco zachęcamy do współpracy i publikacji prac w „Nuclear Medicine Review”.

Czasopismo zostało wpisane do rejestru czasopism i materiałów konferencji międzynarodowych opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 5 stycznia 2024 r. z przyznaną liczbą 40 punktów.

Przeczytaj Nuclear Medicine Review

Winiety
kliniczne

Ciekawe
przypadki

Recenzje
książek

Prace
poglądoweVia Medica

image
https://journals.viamedica.pl/index

Wydawnictwo Via Medica


...Od 1993 roku wydajemy czasopisma z zakresu różnych dziedzin medycyny, zarówno klinicznej, jak i eksperymentalnej.
Obecnie jest to lista ponad 40 tytułów, która zawiera specjalistyczne periodyki naukowe, publikowane w całości w języku angielskim i skierowane do środowiska międzynarodowego, a także wydawnictwa typowo edukacyjne dla Czytelników w Polsce, szczególnie dla młodych lekarzy w trakcie specjalizacji.
Wiele z tych czasopism powstaje w ścisłej współpracy z powszechnie znanymi polskimi, naukowymi towarzystwami medycznymi, co dodatkowo gwarantuje utrzymanie ich odpowiedniego poziomu merytorycznego i ułatwia dalszy rozwój.
Zdecydowana większość naszych czasopism nieodpłatnie udostępnia swoje zasoby archiwalne, a z części z nich można w pełni korzystać w trybie Open Access, co wpisuje się w ideę swobodnego dostępu do wiedzy i upowszechniania nauki.
Nasi fachowcy pracują nad stałym, funkcjonalnym i merytorycznym rozwojem czasopism wydawanych przez Via Medica, wspomagając Dział Redakcji w samym wydawnictwie.
Redakcje poszczególnych czasopism oraz ich Redaktorów Naczelnych.
Wspieramy rozwój narzędzi optymalizujących obsługę czasopism, ich indeksowanie w polskich i międzynarodowych naukowych bazach danych, przygotowujemy analizy naukowometryczne oparte na kontroli cytowań i wszystkich dostępnych wskaźnikach bibliometrycznych.
Ponadto nadzorujemy działanie elektronicznego systemu manuskryptowego, uczestniczymy w promocji czasopism naukowych, a także współtworzymy nowe periodyki...

Czytaj dalej

Zaprzyjaźnione Towarzystwa Medyczne