PTMN       biuro@ptmn.pl       www.ptmn.pl

PRZYPADEK MIESIĄCA

przypadki@ptmn.pl
biuro@ptmn.pl
https://www.ptmn.pl

Konkurs Medyczny PTMN

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
zaprasza rezydentów i zainteresowanych stażystów oraz studentów do wzięcia udziału w konkursie.

„PRZYPADEK MIESIĄCA"

Prosimy o nadsyłanie ciekawych obrazów badań z zakresu medycyny nuklearnej (zarówno badań klasycznych jak i PET/CT oraz PET/MR), które pokazują nietypowe objawy, rzadko spotykane jednostki chorobowe czy nietypowe zastosowania metod medycyny nuklearnej.
Przypadki powinny mieć walor edukacyjny dla wszystkich zainteresowanych medycyną nuklearną.

image

Szczegółowe informacje o konkursie na niniejszej stronie. Zapraszamy do udziału.

Maj 2024

    Autor: Aleksandra Aulich, Zbigniew Adamczewski

Autor Jednostka Medyczna Temat przypadku
Aleksandra Aulich, Zbigniew Adamczewski Zakład Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Sternocostoclavicular hyperostosis: rzadkie rozpoznanie w scyntygrafii kośćca

Rok/Miesiąc
2024/5

Pobierz


Sternocostoclavicular hyperostosis: rzadkie rozpoznanie w scyntygrafii kośćca

65-letnia pacjentka, ze stwierdzoną w RTG klatki piersiowej osteosklerotyczną przebudową pierwszych żeber i podejrzeniem zmian przerzutowych, została skierowana do naszego Zakładu na badanie scyntygraficzne układu kostnego, celem poszerzenia diagnostyki. Według informacji ze skierowania dotychczasowo przeprowadzona diagnostyka nie ujawniła u pacjentki aktywnego procesu nowotworowego.

Chora w chwili badania nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Z uzyskanych od chorej informacji, pacjentka 3-krotnie w ciągu życia miała incydenty objawów bólowych w zakresie górnej części klatki piersiowej, w szczególności okolic stawów ramiennych i stawów mostkowo-obojczykowych, po raz pierwszy w 26. roku życia, kolejny w 50. roku życia, oraz 4 miesiące przed badaniem. Stosowała wówczas dostępne bez recepty leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, z dobrym skutkiem.

W wykonanym w naszym Zakładzie badaniu scyntygraficznym kośćca (whole body i SPECT/CT) wykryto zwiększone gromadzenie radiofarmaceutyku w obrębie prawego obojczyka, stawów mostkowo-obojczykowych, w rzucie chrząstek żebrowych pierwszych żeber oraz górnej części mostka (Ryc. 1a). Wykonano badanie SPECT/ CT (lokalizacyjne) klatki piersiowej. Wykazało ono, że wzmożony wychwyt radioznacznika dotyczy miejsc osteosklerotycznej przebudowy prawego obojczyka i cech hiperostozy obejmującej stawy mostkowo-obojczykowe, przyczepy pierwszych żeber do mostka oraz rękojeść mostka (Ryc. 2a, 2b).

Ponadto w badaniu whole body zobrazowano zwiększone gromadzenie radiofarmaceutyku w rzucie zatok sitowych, oraz odpowiadające najpewniej zmianom zwyrodnieniowym ogniska w rzucie wyrostków poprzecznych kilku kręgów szyjnych, kręgów lędźwiowych, w stawach ramiennych, kolanowych oraz stóp (Ryc. 1a).

 • 3 autorów, którzy uzyskają najwyższą ocenę jury w roku kalendarzowym będzie mogło opublikować pracę w Nuclear Medicine Review
 • Zagwarantuj sobie bezpłatny udział w najbliższym zjeździe PTMN jako autora najlepszego Przypadku Miesiąca opublikowanego w okresie międzyzjazdowym.


Warunki Konkursowe

Prosimy o zapoznanie się z warunkami udziału w konkursie „Przypadek Miesiąca".

Kwalifikacja przypadków


Ocenę przypadków przeprowadza Jury Konkursowe w składzie:

Nazwisko Funkcja
  prof. dr hab. n. med. Jacek Kuśmierek Przewodniczący
  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński Członek Jury
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski Członek Jury
Nagrody Konkursowe


Przewidziano następujące nagrody:

 • Raz w miesiącu najciekawsze przypadki będą publikowane na stronie www.ptmn.pl. w specjalnej zakładce Przypadek Miesiąca.

 • Publikacja danego przypadku w Nuclear Medicine Review dla 3 autorów, którzy uzyskają najwyższą ocenę jury w roku kalendarzowym; autorzy będą proszeni o dostarczenie wersji anglojęzycznej w formacie akceptowanym przez redakcję.

 • Bezpłatny udział w najbliższym zjeździe PTMN dla autora najlepszego Przypadku Miesiąca opublikowanego w okresie międzyzjazdowym.
 • Przesyłanie przypadków


  Przypadki proszę wysyłać na adres przypadki@ptmn.pl
  do 15 dnia każdego miesiąca w formie 1-5 obrazków w formacie graficznym oraz pliku tekstowego o następującej strukturze:

  1) Tytuł:
  2) Autor:
  3) Jednostka:
  4) Opis przypadku w dowolnym układzie (max. 600 słów), w języku polskim.

  Przypadki powinny być wysyłane jako załączniki do maila w formie tekstu z wklejonymi w tekst obrazkami w formacie .doc (załącznik nr 1) i w formacie PDF (załącznik nr 2) oraz pliki samych obrazków w formacie .jpg, .png lub .bmp spakowane w plik .zip lub .rar o wielkości do 10 MB (załącznik nr 3, ewentualnie: 4, 5, 6 ,7).

  Pobierz Regulamin Konkursu

  Uprawnieni do Konkursu


  Konkurs jest przeznaczony dla indywidualnych rezydentów, stażystów i studentów medycyny związanych z medycyną nuklearną.  Archiwum Przypadków

  Archiwum gromadzi wszystkie opublikowane w serwisie PTMN przypadki medyczne. Zapraszamy do lektury i pobierania plików.

  Jednostka medyczna Autor Temat przypadku Rok Miesiąc Plik
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,Państwowy Instytut Badawczy,Oddział w Gliwicach Katarzyna Strzeszkowska, Andrea d’Amico

  Przypadkowe rozpoznanie zapalenia dużych naczyń w badaniu 18-FDG PET/TK: przypadek spełniający kryteria EANM

  ...przypadek pacjentki chorującej na raka piersi, po obustronnej mastektomii z limfadenektomią pachową...

  2023 11

   Pobierz -rozmiar 290 KB

  Oddział Kliniczny Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych – Pracownia Medycyny Nuklearnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu Paulina Ziółkowska, Alicja Sałyga, Rafał Czepczyński

  Obraz scyntygraficzny kostniejącego zapalenia mięśni

  ...pacjentka zgłosiła się celem wykonania scyntygrafii kości z powodu dolegliwości bólowych i nawracającego obrzęku kończyny dolnej lewej...

  2023 11

   Pobierz -rozmiar 220 KB

  Zakład Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Magdalena Kwapisz, Michał Włodarczyk

  Transformacja jamista żyły wrotnej w scyntygrafii puli krwi w wątrobie

  ...scyntygrafia puli krwi w wątrobie przy użyciu znakowanych in vivo krwinek czerwonych pacjenta jest wysoce swoistą metodą...

  2023 11

   Pobierz -rozmiar 220 KB

  Oddział Kliniczny Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych – Pracownia Medycyny Nuklearnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu Paulina Ziółkowska, Rafał Czepczyński

  Obraz hemimegalencefalii u pacjenta z padaczką lekooporną w badaniu PET/CT z 18F-FDG.

  ...pacjent zgłosił się na badanie PET/CT z użyciem 18F-FDG w przebiegu padaczki lekoopornej....

  2023 12

   Pobierz -rozmiar 230 KB

  Studenckie Koło Naukowe z Medycyny Nuklearnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

  Katedra Endokrynologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  Maksymilian Olesiński, Kamila Undas, Marta Opalińska

  Obrazowanie receptorów somatostatynowych (SSTR) przy użyciu dwóch różnych analogów somatostatyny znakowanych galem-68 - istotny klinicznie wpływ oceny ekspresji SSTR na personalizowane postępowanie u pacjenta z NEN

  ...nowotwory neuroendokrynne (NEN) to rzadka, heterogenna grupa nowotworów...

  2024 3

   Pobierz -rozmiar 361 KB

  Zakład Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi Anita Dyczka, Michał Włodarczyk

  Naciekanie kości w przebiegu nowotworu złośliwego jelita cienkiego w scyntygrafii kości

  ...na scyntygramach planarnych całego ciała z wykorzystaniem 99mTc-MDP (550mBq)...

  2024 4

   Pobierz -rozmiar 344 KB

  Zakład Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Aleksandra Aulich, Zbigniew Adamczewski

  Sternocostoclavicular hyperostosis: rzadkie rozpoznanie w scyntygrafii kośćca

  ...pacjentka, ze stwierdzoną w RTG klatki piersiowej osteosklerotyczną przebudową pierwszych żeber...

  2024 5

   Pobierz -rozmiar 1750 KB

  Zaprzyjaźnione Towarzystwa Medyczne