PTMN       biuro@ptmn.pl       www.ptmn.pl

AKTUALNOŚCI PTMN

Z życia Towarzystwa

image
  • PTMN

Ważne informacje dotyczące działalności PTMN

Warsztaty strategiczne PTMN, 19/20 stycznia 2024, KolumnaPark

      Opublikowane:25-03-2024 14:24:13

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz zaproszone przez Zarząd osoby wyróżniające się aktywnością w Towarzystwie – łącznie 22 osoby. Celem warsztatów była diagnoza aktualnych wyzwań i potrzeb dotyczących warunków działania naszej dziedziny. Aktualne pozostają tematy zgłoszone do programu elekcyjnego Prezesa PTMN:  dydaktyka przed- i podyplomowa, specjalizacja deficytowa, współpraca z innymi towarzystwami, szkolenia. Ważna jest też kwestia zmiany wizerunku PTMN. Wyzwaniem jest konieczność podjęcia rozmów z MZ, NFZ, AOTMiT oraz aktywny udział w konstruowaniu: zasad działania, wskazań, wyceny i sposobów finansowania procedur medycyny nuklearnej. Wspólna diagnoza pozwoliła opisać listę ważnych kwestii, które wymagają zmian:

• Braki kadrowe: zbyt mała liczba specjalistów MN. 72 zakłady MN w PL, zatrudniają 250 specjalistów MN, ale często to duplikowane etaty. Powinno być ok 1000 specjalistów.
• Dydaktyka przed i podyplomowa
• Specjalizacja deficytowa
• Współpraca z innymi towarzystwami naukowymi (MN specjalizacją interdyscyplinarną)
• Szkolenia wewnętrzne
• Komunikacja: 1) aktualizacja strony internetowej PTMN, 2) promocja specjalizacji, 3) edukacja
• Wspieranie periodyku Nuclear Medicine Review

Na podstawie diagnozy wskazano priorytetowe cele PTMN:
1. Aktualizacja wycen procedur. Zwiększenie dostępności procedur;
2. Efektywna edukacja, komunikacja i współpraca z decydentami (MZ, NFZ, AOTMiT);
3. Współpraca i synergia z innymi specjalizacjami i towarzystwami

Do ich realizacji powołano 10 ZESPOŁÓW ROBOCZYCH:
1) Z. ds. produkcji radiofarmaceutyków na własny użytek
2) Z. ds. wyceny PET, refundacji i mapy zasad medycyny nuklearnej
3) Z. ds. stałego monitorowania wytycznych i rekomendacji
4) Z. ds. weryfikacji nauczania podstawowego i podyplomowego
5) Z. ds. specjalizacji z fizyki medycznej 
6) Z. ds. standaryzacji wykonania i opisu PET  
7) Z. ds. monitorowania literatury medycznej
8) Z. ds. kontaktów z towarzystwami medycznymi 
9) Z. ds. współpracy zew. i pozyskiwania sponsorów 
10) Z. ds. współpracy z organizacjami pacjentów

W podsumowaniu warsztatów zostały sformułowane postulaty do Ministra Zdrowia:
1) Zwiększenie liczby specjalistów MN. Wpisanie MN do programu dyscyplin podstawowych.
2) Specjalizacja deficytowa/priorytetowa
3) Finansowanie / Refundacja / Nowe wskazania – poprawa, poszerzenie
4) Produkcja na potrzeby własne – zmiana regulacji
5) Modernizacja i zakupy sprzętu (programy MZ)
6) Utworzenie poradni MN


Informacje dla uczestników XVIII Zjazdu PTMN
      Opublikowane:27-02-2024 11:23:30

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie wysyłania abstraktów na Zjazd – 6 marca 2024. Abstrakty mogą być w języku polski lub angielskim. Po zaakceptowaniu abstrakty będą opublikowane na stronie PTMN.

W dniu 31 marca 2024 mija termin opłacania składek PTMN za rok 2024. Również w tym dniu mija termin drugiej promocyjnej stawki opłaty zjazdowej. Aby skorzystać ze zniżki PTMN, uczestnik musi mieć opłacone składki PTMN (status aktywny).

Aby umożliwić nowym członkom skorzystanie z promocyjnych stawek opłaty zjazdowej, Zarząd zbierze się w dniu 25 marca 2024 i przyjmie do Towarzystwa osoby, które przysłały deklaracje między 20 stycznia a 24 marca 2024. Po przyjęciu do PTMN nowi członkowie będą mogli zarejestrować się na zjazd z preferencyjną opłatą. Deklaracje złożone po 24 marca 2024 będą rozpatrywane dopiero na kolejnym zebraniu Zarządu w kwietniu.

W przypadku opłacania składki PTMN drogą przelewu zmiana statusu członka na aktywny może zająć kilka dni. Proszę uwzględnić to przy planowaniu płatności.


XVIII Zjazd Naukowy PTMN
      Opublikowane:20-02-2024 15:57:02

Pobierz grafikę i zobacz co przygotowaliśmy dla CiebieW dniach 6-8.06.2024 w Poznaniu odbędzie się XVIII Zjazd Naukowy PTMN. Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie serwisu zjazdowego https://www.zjazdptmn2024.pl/.

W miarę tworzenia programu strona zjazdowa będzie zawierała coraz więcej konkretów, które zachęcą Państwa do aktywnego udziału.


Pro Memoria -Stanisław Tustanowski
      Opublikowane:17-01-2024 11:25:53

Z głębokim żalem zawiadamiany że 26 grudnia 2023r. zmarł

ŚP. doc dr n. przyr. Stanisław Tustanowski


Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej PUM w Szczecinie w latach 1974-2000. Pracował w nim i tworzył go prawie od początku istnienia Zakładu, który powstał jako Pracownia Izotopowa przy Instytucie Radiologii w 1957r.

Przez wiele lat zajmował się zagadnieniami dotyczącymi syntezy i produkcji nowych radiofarmaceutyków. Miał ogromny wpływ na rozbudowę Zakładu, jego profil naukowy oraz rozwój zawodowy pracowników Zakładu.

Jednocześnie był człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru, znawcą literatury, wielbicielem kotów.

Urodził się 8 maja 1933r. w Tarnopolu. Studia inżynieryjne na Politechnice Szczecińskiej ukończył w 1956r. W 1964r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych, w 1971r. otrzymał stanowisko docenta.

Odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Gryfa Pomorskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Zawsze będziemy o Nim pamiętać.

Pracownicy Zakładu Medycyny Nuklearnej USK1 PUM w Szczecinie


Konkurs "Przypadek Miesiąca"
      Opublikowane:19-10-2023 16:12:08

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnejzaprasza rezydentów i zainteresowanych stażystów oraz studentów do wzięcia udziału w konkursie Przypadek Miesiąca. Prosimy o nadsyłanie ciekawych obrazów badań z zakresu medycyny nuklearnej (zarówno badań klasycznych, jak PET/CT i PET/MR), które pokazują nietypowe objawy, rzadko spotykane jednostki chorobowe czy nietypowe zastosowania metod medycyny nuklearnej. Przypadki powinny mieć walor edukacyjny dla wszystkich zainteresowanych medycyną nuklearną.

Więcej informacji na stronie "Przypadek Miesiąca"


<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 Dalej >>