PTMN       biuro@ptmn.pl       www.ptmn.pl

AKTUALNOŚCI PTMN

Z życia Towarzystwa

image
  • PTMN

Ważne informacje dotyczące działalności PTMN

Projekt POL9027

      Opublikowane:09-02-2022 12:20:48

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej zachęca do uczestnictwa w projekcie POL9027 „Kultura bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego oraz doskonalenie systemu QA/QC w Pozytronowej Tomografii Emisyjnej w Polsce”.

Projekt realizowany jest przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (KCORwOZ) w ramach Programu Współpracy Technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w latach 2022-2024 (IAEA Technical Cooperation Programme 2022-2024) i ma na celu zapewnienie oddziałom medycyny nuklearnej korzystającym z PET wsparcia merytorycznego w zakresie zapewnienia/kontroli jakości (QA/QC), wyposażenia w specjalistyczną aparaturę pomiarową, zapewnienie odpowiednich szkoleń praktycznych oraz promocję dobrej praktyki w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i personelu.
Szczegóły na stronie:  https://www.kcor.gov.pl/projekt-iaea-tc-pol9027
Projekt POL9027:

„Kultura bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego oraz doskonalenie systemu QA/QC w Pozytronowej Tomografii Emisyjnej w Polsce”

„Enhancing the Capabilities of Positron Emission Tomography Departments to Provide High Quality Imaging and Therapies to Promote Safety Culture”

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (KCORwOZ) w ramach Programu Współpracy Technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w latach 2022-2024 (IAEA Technical Cooperation Programme 2022-2024), i ma na celu zapewnienie oddziałom medycyny nuklearnej korzystającym z PET wsparcia merytorycznego w zakresie zapewnienia/kontroli jakości (QA/QC), wyposażenia w specjalistyczną aparaturę pomiarową, zapewnienie odpowiednich szkoleń praktycznych oraz promocję dobrej praktyki w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Zaplanowane działania obejmują następujące elementy:

zakup wyposażenia QA/QC oraz oprogramowania do kalibracji i standaryzacji skanerów PET (w tym hybrydowych);
organizację szkoleń w zakresie standaryzacji, kalibracji i QA/QC;
możliwość finansowania wizyt naukowych, udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez IAEA.
Projekt przewiduje możliwość udziału wszystkich publicznych ośrodków medycyny nuklearnej wykorzystujących PET w diagnostyce i terapii nowotworów (około 20 podmiotów), a wszystkie materiały szkoleniowe będą ogólnodostępne i bezpłatne. Projekt będzie kontynuacją tematyki podjętej w ramach projektu POL9025, realizowanego w latach 2020-2021 we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej, Konsultantem krajowym w zakresie medycyny nuklearnej, Polską Agencją Atomistyki oraz Ministerstwem Zdrowia.

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem Covid-19, udział w szkoleniach i konferencjach będzie  możliwy w formie zdalnej. Pierwsze spotkanie otwierające realizację projektu przewidziane jest już w kwietniu 2022 r. Aktualne informacje o wydarzeniach zamieszczane będą regularnie na stronie internetowej KCORwOZ oraz rozsyłane na bieżąco newsletterem (do subskrybentów).

Adres do kontaktu: pol9027@kcor.gov.pl

Strona www: https://www.kcor.gov.pl/projekt-iaea-tc-pol9027


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTMN
      Opublikowane:03-01-2022 12:23:15

W imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (OŁ PTMN), uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2021 r. podczas sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania członków OŁ
PTMN po przeprowadzonych wyborach ukonstytuował się zarząd OŁ w składzie:

Przewodniczący – dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski e-mail: zbigniew.adamczewski@umed.lodz.pl ,

Z-czyni Przewodniczącego – dr n. med. Iwona Raciborska-Mandat,

Sekretarz – lek. Paweł Gadzicki,

Skarbnik – mgr Piotr Jarek,

Członek zarządu – dr Krzysztof Filipczak.

W trakcie WZ członków OŁ PTMN po przeprowadzonych wyborach ukonstytuowała się również komisja rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- dr. n. med. Paweł Cichocki,

Zastępca przewodniczącego- dr. n. med. Dariusz Niewiadomski,

Członek Komisji Rewizyjnej- dr. n. med. Michał Nowak.

W imieniu zarządu pragniemy wyrazić gotowość do pracy i wzorem naszych poprzedników będziemy kontynuować starania na rzecz integracji naszego środowiska oraz zapraszamy Państwa do kontaktu z
nami.

Z poważaniem,

Dr hab. Zbigniew Adamczewski – Przewodniczący Zarządu OŁ PTMN

lek. Paweł Gadzicki- Sekretarz OŁ PTMN


<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 Dalej >>