PTMN       biuro@ptmn.pl       www.ptmn.pl

AKTUALNOŚCI PTMN

Z życia Towarzystwa

image
  • PTMN

Ważne informacje dotyczące działalności PTMN

Konferencja SIOR

      Opublikowane:13-04-2022 12:04:05

Informujemy, że w dniach 9-10 maja 2022 r. odbędzie się konferencja pt. „Nowe kierunki rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce”. Konferencja została objęta patronatem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

https://www.sior.pl/?p=3174

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Część stacjonarna obrad będzie miała miejsce w hotelu Mercure w Poznaniu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany formy konferencji na tylko stacjonarną w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej;


ePTMN jako zaufany nadawca korespondencji email
      Opublikowane:31-03-2022 12:07:35

Pan(i)

W związku z docierającymi do nas informacjami o fakcie traktowania niektórych emaili wysyłanych z systemu ePTMN jako spamu prosimy o zapoznanie się z poniższą krótka instrukcją jak również przekazanie tej instrukcji dalej, kolegom i koleżankom z PTMN, których dotyka problem spamu.

Instrukcja dotyczy najbardziej polularnych programów pocztowych i platform Webmail.

Każdy z członków musi samodzielnie korzystając z poniższej krótkiej instrukcji zdefiniować właściwości swojej skrzynki email , bo każdy korzysta z innego programu pocztowego zainstalowanego na komputerze lub korzysta z poczty bezpośredniej Webmail.

Pobierz instrukcję w formacie *pdf

Pozdrawiam

Admin PTMN


Wiadomości z ePTMN w katalogu Spam
      Opublikowane:16-03-2022 12:10:33

W związku z docierającymi do nas informacjami o fakcie traktowania niektórych emaili wysyłanych z systemu ePTMN jako spamu prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją jak również przekazanie tej informacji dalej, kolegom i koleżankom z PTMN, których dotyka problem spamu.

Osoby, które mają takie problemy prosimy o bezpośrednie przekazywanie informacji o zdarzeniach na adres admin@ptmn.pl z podaniem terminu zaistnienia oraz adresu email członka PTMN.

Inni członkowie PTMN, którzy mają taką wiedzę lub znają osoby, których dotyka problem spamu proszeni są również o wysyłanie zgłoszeń problemu na adres admin@ptmn.pl.

Informujemy, że poprzednio podjęliśmy szereg kroków w systemie ePTMN aby wyeliminować to zjawisko ale często jest ono poza zasięgiem naszych możliwości technicznych bowiem wielokrotnie jest to problem związany z ustawieniami parametrów systemu pocztowego użytkownika odbierającego emaile. Oczywiście będziemy analizować i szukać przyczyn zjawiska ,ale aby to zrobić musimy otrzymywać też informacje o zdarzeniach bezpośrednio od zainteresowanych osób.

1.

Sugerujemy, aby członkowie posiadający konta użytkownika w systemie ePTMN w swoich programach pocztowych (również Webmail) dodali adres email@ptmn.pl  jako adres zaufany lub dodali całą domenę http://www.e.ptmn.pl do listy domen zaufanych.

Każdy z członków musi zrobić to samodzielnie, bo każdy korzysta z innego programu pocztowego zainstalowanego na komputerze lub korzysta z poczty bezpośredniej Webmail.

W Internecie są strony, które pokazują jak dokonać stosownych ustawień danego programu pocztowego czy danej strony Webmail. W najbliższym możliwym czasie postaramy się stworzyć i przekazać członkom krótką instrukcję dla najbardziej znanych programów pocztowych. 

2.

Sugerujemy również aby każdy użytkownik ePTMN, który spotyka się z problemem nieotrzymywania emaili lub traktowania ich jako spam  sprawdził poprawność swojego adresu email na koncie użytkownika ePTMN  bo wielokrotnie system ePTMN otrzymuje zwroty emaili z informacją o nieistnieniu danego adresu email.

3

Problemem nieotrzymywania emaili może być również związany z przeciążeniem skrzynki pocztowej członka PTMN. Często wiadomości są odrzucane  gdy przekroczony jest limit danych na koncie pocztowym. Sugerujemy ,aby użytkownicy ePTMN zwiększyli sobie pojemność skrzynki email lub okresowo czyścili emaile z folderów usunięte programu pocztowego czy Webmail  lub też ustawili automatyczne okresowe kasowanie emaili usuniętych również z serwera IMAP czy SMTP

4

Problemem mogą też sprawiać bardzo mocne  zapory i filtry ustawiane w domenach
szpitalnych czy instytucji gdzie członkowie PTMN mają konta email, które są podawane
jako emaile kontaktowe w systemie ePTMN. Tu konieczna jest komunikacja z
administratorem firmowym aby ustawił odpowiednie warunki i przepuszczał emaile z domeny www.eptmn.pl.

5

W celu umożliwienia otrzymywania informacji wysyłanych jako email z ePTMN przez wszystkich członków PTMN będziemy też publikować najważniejsze treści z wysyłanych emaili również na stronie aktualności serwisu głównego PTMN.


Komunikat dotyczący profilaktyki jodowej
      Opublikowane:08-03-2022 12:13:01

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach pojawiło się wiele pytań, czy w Polsce należy przyjmować preparaty jodu w dawkach blokujących jodochwytność tarczycy w związku z wydarzeniami na Ukrainie.

Odpowiedź na to pytanie brzmi zdecydowanie NIE.
Poziom promieniowania w Polsce i w Europie nie uległ zwiększeniu.

Dlatego też Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Polskie Towarzystwo Endokrynologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Tyreologiczne oraz Polskie i Europejskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej stoją na stanowisku, że:

1. profilaktyczne przyjmowanie preparatów zawierających jod (w tym płynu Lugola) w dawkach blokujących jodochwytność tarczycy, tj. w ilościach miligramowych nie jest rekomendowane, ponieważ może ono wywołać niekorzystne skutki zdrowotne dla organizmu takie, jak :
– ryzyko wystąpienia objawów chorób autoimmunologicznych tarczycy – w przypadku jeśli będą to objawy nadczynności, może zwiększać to ryzyko nasilenia objawów niewydolności krążenia;
– preparaty takie, jak płyn Lugola mogą dodatkowo powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego (podrażnienie błony śluzowej, bóle brzucha, biegunka);
– podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła;
– w przypadku objawów uogólnionej alergii na jod, mogą pojawić się także objawy ogólne (gorączka), a także objawy ze strony skóry (wysypka, świąd, trądzik jodowy);
– preparaty zawierające duże dawki jodku potasu są przeciwwskazane u kobiet ciężarnych i karmiących;

2. przyjmowanie preparatów jodu w dawkach blokujących jodochwytność tarczycy jest uzasadnione w przypadku osób przebywających na terenach skażenia promieniotwórczego jodem radioaktywnym, w bezpośrednim pobliżu miejsca wypadku jądrowego.

Przyjmowanie preparatów jodu przez inne osoby może okazać się także niezbędne, jeśli warunki pogodowe (prądy powietrzne, wiatry, opady atmosferyczne) spowodują rozprzestrzenianie się skażenia promieniotwórczego.

W naszym kraju prowadzony jest ciągły monitoring poziomu promieniowania w atmosferze, – przez Państwową Agencję Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dotyczące zagrożenia radiacyjnego dostępne są na stronach internetowych. W Polsce przygotowane są odpowiednie rezerwy tabletek jodku potasu (zawierające jod w ilościach miligramowych, np. a 100 mg), które zostaną udostępnione, w razie zagrożenia.

Prof. dr hab. n med. Beata Kos-Kudła
Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Prof. dr hab. n med. Jolanta Kunikowska
Prezes Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

Prof. dr hab. n med. Andrzej Lewiński
Konsultant krajowy w zakresie endokrynologii
Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n med. Leszek Królicki
Konsultant krajowy w zakresie medycyny nuklearnej

Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego


XVII Zjazd Naukowy PTMN
      Opublikowane:01-03-2022 12:16:31

Szanowni Państwo,

mimo niespokojnych czasów Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
przygotowuje się do XVII Zjazdu Naukowego, który odbędzie się w dniach
26-28 maja 2022 w Białymstoku.
Szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na stronie: www.zjazdptmn.pl
Zjazd nasz był dwukrotnie przekładany, dlatego w imieniu
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, prof. dr Janusza Myśliwca
oraz Zarządu chciałbym przekazać Państwu aktualne informacje.

1. Opłaty zjazdowe
Opłaty uiszczone przez Państwa w 2020 roku są ważne i nadal uprawniają
do udziału w Zjeździe – nie ma potrzeby potwierdzania uczestnictwa.
Osoby, które nie były zarejestrowane w 2020 roku mogą się oczywiście
nadal rejestrować. Do 15 marca obowiązuje standardowa opłata, po tej
dacie wzrośnie ona o 50 lub 100 zł.

Proszę pamiętać o uiszczeniu składek za 2022 rok. Tylko osoby z opłaconą
składką będą uprawnione do zniżek. Co więcej, w PTMN obowiązuje ciągłość
składek, tzn. jeżeli na przykład ostatnia składka była opłacona w 2020
r., to aby skorzystać ze zniżkowej opłaty zjazdowej, należy uiścić
składki za 2021 i 2022. Składki PTMN nie są wysokie i wynoszą 60 lub 120
zł. Oczywiście zależałoby nam na tym, aby osoby, które opłaciły w 2020
r. preferencyjną opłatę zjazdową dla członków PTMN, nadal pozostawały
aktywnymi członkami w 2022 r.

2. Noclegi
Organizatorzy zachęcają do rezerwowania noclegów za ich pośrednictwem w
trakcie procesu rejestracji. Ceny noclegów są dostępne na stronie
www.zjazdptmn.pl
Osoby, które opłaciły noclegi w 2020 r. nie muszą dokonywać żadnych
zmian, rezerwacje te są nadal aktualne. Ewentualne zmiany proszę
zgłaszać do biura zjazdu: zjazdptmn@interservis.pl

3. Abstrakty
Wszystkie abstrakty wysłane do Biura Zjazdu w 2020 r. będą rozpatrywane
przez Komitet Naukowy. Autorzy abstraktów otrzymają wiadomość mailową, w
której przedstawiona zostanie procedura modyfikacji lub wycofania
abstraktu. Jeżeli nie wprowadzą Państwo żadnych zmian do 15 marca 2022,
to abstrakt będzie poddany ocenie przez Komitet Naukowy w nadesłanej
formie.
Niezależnie od tego nadal zachęcamy do przysyłania nowych abstraktów w
terminie do 15 marca 2022. Nasz poprzedni zjazd miał miejsce w 2018
roku, więc w tym roku powinniśmy omówić osiągnięcia polskiej medycyny
nuklearnej aż z ostatnich czterech lat.

4. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
W czasie zjazdu odbędzie się walne zebranie członków PTMN. Jednym z
punktów programu będzie wybór nowego Zarządu. Zjazd zakończy też
kadencję prof. dr Bogdana Małkowskiego na stanowisku Prezesa. Nowym
Prezesem będzie wybrany w 2021 r. dr med. Andrzej Kołodziejczyk. Tu
również proszę pamiętać, że do udziału w walnym zebraniu uprawnieni są
tylko członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami.

Więcej informacji na temat zjazdu i imprez towarzyszących znajdą Państwo
na stronie www.zjazdptmn.pl

Wierzymy, że nadchodząca wiosna przyniesie pokój i wytchnienie po walce
z pandemią i że będziemy mogli się cieszyć wytęsknionym spotkaniem w
Białymstoku.


Prof. dr hab. Rafał Czepczyński
Sekretarz

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
e-mail: sekretarz@ptmn.pl


<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 Dalej >>